Wedstrijd regelement trucks

Er worden 6 wedstrijden gereden + 1 inhaalwedstrijd. Alle 6 de wedstrijden tellen mee voor het clubkampioenschap.

Het inschrijfgeld per deelnemer per wedstrijd is  2 Euro.

Op 3 zaterdagen worden er telkens 2 wedstrijden verreden. De inhaal wedstrijd wordt aan het einde van deze reeks verreden, maar alleen door de deelnemers die minimaal 1 wedstrijd hebben gemist.

De wedstrijden bestaan in 2020 uit 9 onderdelen. Deze zijn verdeelt in  3 paren van 2 onderdelen en 1 paar van 3 onderdelen. Bij elk van deze 4 paren is een jurylid aanwezig. De  deelnemers worden aan het begin van de wedstrijd verdeelt over de 4 paren en rouleren dan door tot ze alle onderdelen hebben gedaan. Zijn alle deelnemers klaar is er pauze waarna de 2e wedstrijd van de dag begint. Uiteraard rijden de jury leden ook mee.

De onderdelen en de volgorde blijven het gehele jaar gelijk. Dit geld ook voor de puntentelling. Bij ieder onderdeel is een maximaal aantal punten te behalen. Hiervan gaan de strafpunten voor het omrijden/ verschuiven van de tonnetjes af . Op verschillende onderdelen ook het aantal keren steken. Zie hiervoor de bijlage.

 Iedere deelnemer krijgt aan het begin van de wedstrijd zijn of haar wedstrijdformulier mee deze wordt telkens aan het jurylid gegeven voor aanvang van de desbetreffende onderdelen. Hierbij kan hij of zij het wedstrijd verloop van zichzelf volgen. Ook staat op het formulier de naam de datum e.d..

Iedere deelnemer mag met zijn of haar eigen truck combinatie de wedstrijden rijden, deze moet wel een minimale lengte van 100cm. hebben. Als men de wedstrijd begint met een truck combinatie met extra functies ingeschakeld moeten deze de gehele wedstrijd aan blijven.

Als de deelnemer een truck combinatie heeft met een  flatbed, dieplader of een andere combinatie zonder opbouw. Dan is de deelnemer verplicht een niet transparante lading te maken met de minimale maten  Lengte 20 cm. , Breedte 18 cm., hoogte 18 cm.  Deze lading moet zo ver mogelijk naar achteren op de flatbed, dieplader of een andere combinatie zonder opbouw worden geplaatst.  De deelnemer  mag met een in aanbouw zijnde truck ( trekker) meedoen mits de cabine in welke staat dan ook erop zit en met een chassis cabine moet er ook weer lading op zitten, zoals eerder genoemd.

Wie na 6 wedstrijden ( + inhaalwedstrijd) het hoogst aantal punten heeft is clubkampioen en zal dan ook gehuldigd worden op de jaarlijkse feestavond. De overige deelnemers krijgen uiteraard ook een prijs met daarop hun behaalde plaats binnen het clubkampioenschap. De wisselbeker is de rode lantaarn voor de laatste plaats.